Skocz do zawartości


Zdjęcie

INSTRUKCJE !!!


62 odpowiedzi w tym temacie

#41 jarek52

jarek52

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 21 postów

Napisano 28 styczeń 2008 - 20:00

INSTRUKCJA STANOWISKOWA

TRANSPORT,SKŁADOWANIE I MAGAZYNOWANIE OPON SAMOCHODOWYCH


Wymagania dotyczące pomieszczeń magazynowych:
a.powinny zapewniać utrzymanie czystości,
b.powinny być suche i umiarkowanie wentylowane,
c.należy unikać zawilgocenia, szczególną uwagę należy zwrócić na to, by nie występowała kondensacja pary,
d.ogumienie nie powinno być magazynowane w warunkach bezpośredniego oddziaływania promieni słonecznych i silnego światła elektrycznego z dużą zawartością ultrafioletu (wpływają szkodliwie na gumę),
e.szyby okienne powinny być pokryte powłoką ochronną o barwach od czerwonej do żółtej,
f.zaleca się utrzymywanie temperatury w pomieszczeniach magazynowych od +5ºC do + 25ºC (podwyższone temperatury przyspieszają starzenie się wyrobów gumowych),
g.wilgotność względna powietrza w pomieszczeniu magazynowym powinna wynosić 60± 20%. Wszystkie pomieszczenia magazynowe powinny być wyposażone w higrometry,
h.w pomieszczeniach tych nie powinny przechowywane paliwa, rozpuszczalniki, oleje, smary, kwasy i zasady, inne środki chemiczne i odkażające oraz żadne substancje szkodliwie działające na gumę,
i.w pomieszczeniach tych nie powinny znajdować się urządzenia generujące ozon, w tym urządzenia elektryczne o wysokich napięciach, silniki i inne urządzenia elektryczne, które mogą dawać iskrzenie lub ciche wyładowania elektryczne,
j.zalecane jest unikanie kontaktu ze spalinami.
Drogi transportowe:
winny być bez progów między pomieszczeniami,
o utwardzonej powierzchni dróg i miejsc składowania,
o dobrym stanie nawierzchni (bez dziur, kolein itp.),
odpowiednio oświetlone,
nie śliskie
bez przeszkód (np. przez składowanie materiałów nie w miejscach wyznaczonych),
oznakowane kolorem żółtym,
bramy i drzwi wjazdowe do budynku i pomieszczeń powinny zapewniać swobodny przejazd wózków, oraz powinny być wyposażone w urządzenia skutecznie zabezpieczające przed niezamierzonym samoczynnym zamykaniem się drzwi,


W magazynie powinny być zachowane zgodnie z Polska Normą szerokości dróg transportowych jak dla silnikowych środków transportowych:

| Minimalna szerokość drogi (cm)
Przeznaczenie |----------------------------------- ----------------------
drogi | dla bezsilnikowych | dla silnikowych
| środków | środków
| transportowych | transportowych
---------------------------------------------------------------------- |---------------------------------- |----------------------
Ruch | tylko dla środków | |
jednokierunkowy | transportowych | b = a + 60 cm | b = a + 60 cm
jednokierunkowy | transportowych | |
|------------------------------------ |---------------------------------- |----------------------
| dla środków | |
| transportowych | b = a + 90 cm | b = a + 100 cm
| i ruchu pieszego | |
-------------------------------- |------------------------------------- |---------------------------------- |----------------------
Ruch | tylko dla środków | |
dwukierunkowy | transportowych | b = 2a + 90 cm | b = 2a + 90 cm
dwukierunkowy | transportowych | |
|------------------------------------ |---------------------------------- |----------------------
| dla środków | |
| transportowych | b = 2a + 180 cm | b = 2a + 200 cm
| i ruchu pieszego | |

przy czym: a – szerokość środka transportu (wózka); b – szerokość drogi transportowej.
UWAGA: Granice dróg transportowych powinny być oznaczone na podłodze w sposób trwały (np. pasy pomalowane żółtą farbą).

instalacja i urządzenia elektryczne - instalacja elektryczna winna być sprawna. Powinny być okresowo przeprowadzane pomiary ochrony przeciwporażeniowej przez uprawnionych elektryków.

Czas przechowywania opon.

Rozróżnia się przechowywanie :
krótkoterminowe – do jednego miesiąca,
długoterminowe – powyżej jednego miesiąca.
Maksymalny czas przechowywania nowego ogumienia, liczony od daty produkcji, nie powinien być dłuższy niż trzy lata ( za datę produkcji wyrobów znakowanych wyłącznie rokiem produkcji uważa się dzień 1 stycznia tego roku).
Jeśli opony mają być składowane dłużej niż 1 miesiąc, powinny być magazynowane w magazynach zamkniętych.

Przy składowaniu opon w magazynie należy:
wywiesić czytelne informacje o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów i poszczególnych przęseł regałów (jeśli składowane są na regałach)
zapewnić aby masa ładunku składowanego oraz urządzeń transportowych nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów na których odbywa się składowanie,
określić dla każdego rodzaju składowanego opon miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania (należy je składować na paletach lub regałach),
wymiary palet i regałów, których powierzchnie powinny być równe, bez szczelin i ostrych krawędzi, powinny być dostosowane do wymiarów przechowywanych opon,
zapewnić, aby masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia regałów,
ustawiać opony pionowo, jedna obok drugiej, w jednej warstwie. Przy przechowywaniu długoterminowym opony należy obracać, zmieniając co sześć miesięcy punkt oparcia,
odległość składowanych opon od urządzeń grzewczych winna wynosić co najmniej 1m.
między składowiskami a ścianami magazynu należy zapewnić swobodne przejście,
dopuszcza się ustawienie opon diagonalnych do samochodów ciężarowych i autobusów itp. jedna obok drugiej w jednej warstwie, bezpośrednio na posadzce,
w przypadku przechowywania krótkoterminowego dopuszcza się układanie opon diagonalnych w stos o wysokości nie przekraczającej 1,8 m oraz pozostałych opon w stos o wysokości do 1,2 m; opony napędowe do ciągników rolniczych należy w tym przypadku układać metodą ,,klocek w klocek”,
opony do samochodów osobowych i dostawczych można przechowywać również na paletach, układając je ,,w jodełkę” o wysokości do 1,2m.

Przechowywanie opon w składach otwartych:

Dopuszcza się krótkoterminowe składowanie opon w składach otwartych. Muszą one:
być umieszczone pod zadaszeniem lub przykryte materiałem chroniącym przed działaniem czynników atmosferycznych w przypadku braku zadaszenia,
plac do składowania powinien mieć podłoże trwałe i odwodnione,
zaleca się przechowywanie opon na regałach lub paletach.

Transport ogumienia

1.Należy je przewozić w sposób zabezpieczający przed zdeformowaniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2.Środki transportu przeznaczone do przewozu winny być suche i czyste.
3.Nie wolno przewozić ogumienia razem z wyrobami naftowymi, olejami, kwasami, alkaliami i innymi środkami działającymi szkodliwie na gumę.
4.Na czas transportu ogumienie należy układać tak, aby było zabezpieczone przed przemieszczaniem się.
5.Ogumienie przewożone powyżej pięciu dób nie okrytymi środkami transportu należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych.
6.Jeżeli ogumienie jest przewożone w temperaturze poniżej -30ºC, w której guma traci cechy materiału elastycznego, to rozładowując je należy zachować szczególną ostrożność, aby nie wystąpiło przypadkowe uszkodzenie mechaniczne.

Zalecenia ogólne:

wyroby gumowe nie powinny stykać się z materiałami szkodliwie wpływającymi na gumę (szczególnie z miedzią i manganem). Należy izolować je odpowiednimi materiałami np. papierem, folią z polietylenu itp.


Zabezpieczenie przeciwpożarowe magazynu.

Konstrukcje budynku i elementy budowlane powinny spełniać wymagania ognioodporności odpowiednie do stanu zagrożenia pożarowego, a w szczególności do przewidywanego obciążenia ogniowego na m².
W celu zabezpieczenia przed zagrożeniem pożarowym należy:
zakazać palenia,
zakazać używania otwartego ognia,
używać urządzeń elektrycznych wyłącznie pod nadzorem, przeprowadzać okresową kontrolę instalacji elektrycznej,
wpuszczać do magazynu tylko uprawnione do tego pojazdy,
nie wykonywać prac powodujących powstawanie iskry lub wydzielanie dużej ilości ciepła (spawanie, szlifowanie, cięcie).
Jeśli, wyjątkowo, trzeba wykonać powyższe prace, konieczna jest pisemna zgoda osoby odpowiedzialnej za magazyn, w której zostaną wyszczególnione środki ostrożności, które należy podjąć.
W magazynie bezwzględnie muszą znajdować się:
sprawne gaśnice i inny sprzęt przeciwpożarowy,
urządzenia do sygnalizacji i alarmowania o pożarze,
hermetyczne instalacje elektryczne,
oznakowane drogi ewakuacyjne i podany plan ewakuacji,
instrukcje ochrony przeciwpożarowej.

Gaśnice i ruchomy sprzęt gaśniczy powinny być:
dostosowane do materiałów znajdujących się w magazynie,
łatwo dostępne i właściwie oznakowane,
poddawane okresowym badaniom technicznym i czynnościom konserwacyjnym,
konieczne jest przeszkolenie personelu magazynu w zakresie jego obsługi.

Sporządził: Zatwierdził:

#42 jarek52

jarek52

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 21 postów

Napisano 28 styczeń 2008 - 20:03

ja też szukam instrukcji

- podklejarka ( prasa kandelowa ) inaczej prasa walcowa

- krajarka

może ktoś coś ma na temat

dzięki

#43 BhpMonika

BhpMonika
 • Użytkownicy
 • 8 postów

Napisano 06 luty 2008 - 09:38

witamm
Poszukuje istrukcji do ekspresu cisnieniowego do kawy Byłabym bardzo wdzięczna gdy ktoś miał ;)


Mam pytanie jeszcze apropo instrukcji, czy jeśli napisze instrukcje sama to kto ją ma podpisać? dyrektor zakładu czy ja czyli bhpowiec jak to mabyć
Dzięki za odpowiedzi!!

#44 Krzysztof K

Krzysztof K

  Absolwent

 • Super Moderator
 • 634 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:POLAND

Napisano 06 luty 2008 - 13:13

witamm
Poszukuje istrukcji do ekspresu cisnieniowego do kawy Byłabym bardzo wdzięczna gdy ktoś miał ;)


Mam pytanie jeszcze apropo instrukcji, czy jeśli napisze instrukcje sama to kto ją ma podpisać? dyrektor zakładu czy ja czyli bhpowiec jak to mabyć
Dzięki za odpowiedzi!!

Instrukcję BHP podpisuje Sporządzający, sprawdza osoba zajmująca się BHP, zatwierdza Prezes.
twojebhp@gmail.com

#45 jarek52

jarek52

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 21 postów

Napisano 10 luty 2008 - 17:59

poszukuje instrukcji do podklejarki

moze ktoś ma cos podobnego

#46 gość_erreur_*

gość_erreur_*
 • Goście

Napisano 18 luty 2008 - 15:14

poprosze o "obsługe sekretariatu"
mail: erreur@poczta.onet.pl

#47 nawigator

nawigator
 • Użytkownicy
 • 8 postów

Napisano 20 luty 2008 - 13:56

Instrukcje BHP "laboratorium z maszynami wirującymi" ....albo cokolwiek co byłoby związane z urządzeniami wirującymi.

Dzięki

#48 DominikaD

DominikaD

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 31 postów
 • Płeć:Kobieta
 • Lokalizacja:śląsk
 • Numer GG: 2051964

Napisano 12 marzec 2008 - 15:28

Instrukcje BHP "laboratorium z maszynami wirującymi" ....albo cokolwiek co byłoby związane z urządzeniami wirującymi.

Dzięki


moze tu coś będzie http://www.wrzesnia....rukcje_bhp.html
a to tak dodatkowo http://www.hsa.ie/en.../Simple_Safety/ ale w innym temacie niż chciałeś
domi

#49 monia30

monia30
 • Użytkownicy
 • 1 postów

Napisano 19 marzec 2008 - 20:03

moze tu coś będzie http://www.wrzesnia....rukcje_bhp.html
a to tak dodatkowo http://www.hsa.ie/en.../Simple_Safety/ ale w innym temacie niż chciałeśHej a może ktoś ma instrukcję transportu wewnątrz zakładowego lub wie jak się taką pisze ( na jakiej podstwie). Z góry dziękuję i Pozdrawiam :lol: :P :o :rolleyes:

#50 gość_Nowy_*

gość_Nowy_*
 • Goście

Napisano 21 kwiecień 2008 - 12:59

Dołańczam się pilnie potrzebuje instrukcji bhp magazynowania substancji niebezpiecznych, i osobno stosowania substancji niebezpiecznych.
Odpiszcie.

#51 gość_norbi13_*

gość_norbi13_*
 • Goście

Napisano 09 maj 2008 - 19:00

:rolleyes:

moze tu coś będzie http://www.wrzesnia....rukcje_bhp.html
a to tak dodatkowo http://www.hsa.ie/en.../Simple_Safety/ ale w innym temacie niż chciałeś

Mam prośbę mój "kochany" PIP-owiec wymyślił opr.instrukcję transportu i składowania dłużyc,tarcicy i opdadów(zrzynów)
część dot.tarcicy opracowałem natomiast reszta "w lesie" bardzo proszę o pomoc! norbi13@poczta.fm

#52 gość_Gość_*

gość_Gość_*
 • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 20:25

poszukuję instrukcji bhp obsługi kosiarki i wykaszarki. Może ktoś ma? Proszę o pomoc.

Małgoska, masz tę instrukcje kosiarki i wykaszarki bo ja pilnie potrzebuje

#53 gość_gość_Yock_*_*

gość_gość_Yock_*_*
 • Goście

Napisano 04 wrzesień 2008 - 21:08

Małgoska, masz tę instrukcje kosiarki i wykaszarki bo ja pilnie potrzebuje

Witam . Zajrzyj do mojego chomika może cosik tam... dla siebie . Pozdro YOCK http://chomikuj.pl/yock

#54 gość_Gość_*

gość_Gość_*
 • Goście

Napisano 05 wrzesień 2008 - 08:34

Witam . Zajrzyj do mojego chomika może cosik tam... dla siebie . Pozdro YOCK http://chomikuj.pl/yock

Cze! Twój chomik jest wspaniały - super dzieki za instrukcje!-pozdrawiam

#55 gość_drozd_*

gość_drozd_*
 • Goście

Napisano 17 wrzesień 2008 - 12:40

witam prosilbym o przeslanie instrukcji wszytkich ktore moga sie przydac w firmei budowlanej
wszytkie rodzaje prac budowlanych i sprzetu z gory dziekuje pozdrawaim
meil: drozd4@o2.pl

#56 gość_Gość_*

gość_Gość_*
 • Goście

Napisano 13 listopad 2008 - 11:49

JAK COŚ PODEŚLE JESZCZE PARE :D

np.
obsługa piły do cięcia betonu stihl
obsługa piły tarczowej do cięcia mięsa i kości
obsługa piły taśmowej do drewna
obsługa pras do metalu
obsługa prasowalnicy
obsługa rusztowania
obsługa rusztowania jezdnego RJ 1100
obsługa sekretariatu
obsługa suszarni do drewna
obsługa suwnic elektrycznych
obsługa szlifierki
obsługa telefaksu
obsługa tokarki
obsługa trzonu kuchennego gazowego
obsługa wibratora powierzchniowego
obsługa wibratora wgłębnego elektrycznego
obsługa wiertarki stołowej
obsługa wilka
obsługa wózka jezdniowego i przenośnikowego
obsługa wtryskarki
obsługa wyważarki kół samochodowych
obsługa żurawi
obsługi kserokopiarki
odpowietrzenie i zagazowanie odcinka gazociągu PE, niskiego i średniego ciśnienia
ogólne zasady ochrony ppoż.
prace betonowe i żelbetonowe
prace dekarskie
prace malarskie
prace rozbiórkowe
przemieszczanie ręczne przedmiotów nieporęcznych (meble)
obsługa koparko-ładowarki
obsługa krajalnicy pieczywa
obsługa laminatora
obsługa malarni proszkowej
obsługa maszyn i urządzeń
obsługa maszyn szyjących
obsługa maszynki do mięsa
obsługa mieszarki
obsługa młota wyburzeniowego
obsługa montażownicy opon
obsługa naczep
obsługa nożyc gilotynowych
obsługa oczyszczarki bębnowej
obsługa oklejarki płyt wiórowych
obsługa osadzaka hilti
obsługa patelni elektrycznej
obsługa pieca piekarniczego
obsługa piły do cięcia asfaltu

proszę o:
obsługa prasowalnicy
obsługa rusztowania
obsługa rusztowania jezdnego RJ 1100
obsługa suwnic elektrycznych
obsługa szlifierki
obsługa trzonu kuchennego gazowego

#57 gość_Gość_*

gość_Gość_*
 • Goście

Napisano 04 styczeń 2009 - 15:12

Bardzo proszę o:
obsługa piły taśmowej do drewna
obsługa maszyn i urządzeń

jeśli masz coś związanego z rolnictwem?

Dziękuję z góry! :)

asia0606@wp.pl

#58 szumi

szumi

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 67 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:Bydgoszcz

Napisano 04 styczeń 2009 - 18:39

Bardzo proszę o:
obsługa piły taśmowej do drewna
obsługa maszyn i urządzeń

jeśli masz coś związanego z rolnictwem?

Dziękuję z góry! :)

asia0606@wp.pl


odnośnie rolnictwa to tu masz coś na ten temat: ROLNICTWO oraz tu: Informacje o rolnictwie a instrukcje masz w załącznikach

Załączone pliki


Użytkownik szumi edytował ten post 04 styczeń 2009 - 18:41


#59 gość_gość_Magda_*_*

gość_gość_Magda_*_*
 • Goście

Napisano 26 marzec 2009 - 01:14

tu można kupić instrukcje: http://www.icd.pl/ka...e_bhp_ppoz_.xml

#60 cecylia

cecylia
 • Użytkownicy
 • 3 postów

Napisano 18 maj 2009 - 22:51

Witaj,
bardzo proszę o kilka instrukcji.
Potrzebuję; -naczepy, młot wyburzeniowy, koparko-ładowarka, prace rozbiórkowe, piła do cięcia betonu, walec wibracyjny, równiarka,
Proszę o przesłanie na e-maila; cecylia.cecylia@op.pl i z góry wielkie dzięki. :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Pozdrawiam,
CecyliaDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych