Skocz do zawartości


ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczka


7 odpowiedzi w tym temacie

#1 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 10 lipiec 2007 - 11:05

Witam serdecznie! Poszukuje oceny ryzyka na stanowisku sprzątaczka dla pomocy aptecznej!! Bardzo proszę... :roll:

#2 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 15 lipiec 2007 - 15:46

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA SPRZĄTACZKI1.Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego oraz:
posiada ważne przeszkolenie BHP i PPOŻ
posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
ukończył 18 lat.

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:
wypoczęty,
w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków,
ubrany w odzież roboczą, ochronną


2.Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:
Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (fartuch roboczy, rękawice ochronne, nakrycie głowy, odpowiednie buty). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
Zapewnić dobre oświetlenie.
Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy.
Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący.


3.W czasie pracy:

Ściśle stosować się do zaleceń:
stanowiskowej instrukcji bhp,
poleceń i wskazówek przełożonych.
Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
Systematycznie usuwać śmieci, odpady ze śmietniczek. W pomieszczeniach palarni opróżniać zawartość popielniczek, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie ma w nich tlących się niedopałków papierosów (w razie potrzeby należy zalać je wodą i dopiero wyrzucić do worków do których zbierane są śmieci).
Worki wypełnione odpadkami papieru, makulaturą itp. należy usuwać do zasobników poza budynkiem.
Wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.
W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny (np. odkurzacze froterki), które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia.
W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia.
W razie wątpliwości co do obsługi urządzeń, czy stosowanych metod pracy pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.


Pracownikowi nie wolno:

nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
jeśli podłogi są pastowane należy ustawiać tabliczki ,,Uwaga świeżo pastowane- palenie i używanie otwartego ognia zabronione,,. Tabliczka taka powinna znajdować się w miejscu przez okres około 0,5 godziny.
składać szmat na grzejnikach i przewodach centralnego ogrzewania,
stosować do mycia podłóg benzyny, czy innych palnych rozpuszczalników,
pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
naprawiać samodzielnie sprzęt, który wykorzystuje podczas wykonywanej pracy,
naprawiać urządzeń elektrycznych ,
dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V,
dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
przeszkadzać innym w pracy,
tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego,


4.Po zakończeniu pracy:

wyłączyć dopływ energii w sprzątanych pomieszczeniach, sprawdzić, czy są wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, czy są zakręcone krany wodne, czy zamknięty jest dopływ gazu do pomieszczeń (uprzednio sprawdzić, czy np. w pochłaniaczu odkurzacza nie utkwił tlący się niedopałek papierosa),
dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych,
oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia,
przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
pozamykać pomieszczenia po zakończeniu sprzątania.
odnieść klucze od sprzątanych pomieszczeń na ustalone miejsce ich przechowywania.
Uwagi dodatkowe:

Osoba sprzątająca powinna:
a.dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
b.W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy urządzeń stosowanych w procesie pracy pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.


Sporządził: Zatwierdził:

#3 żyrafa

żyrafa
 • Użytkownicy
 • 1 postów
 • Płeć:Mężczyzna
 • Lokalizacja:opolskie

Napisano 11 listopad 2007 - 18:50

:rolleyes: ;)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA SPRZĄTACZKI1.Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego oraz:
posiada ważne przeszkolenie BHP i PPOŻ
posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
ukończył 18 lat.

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:
wypoczęty,
w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków,
ubrany w odzież roboczą, ochronną


2.Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:
Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (fartuch roboczy, rękawice ochronne, nakrycie głowy, odpowiednie buty). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
Zapewnić dobre oświetlenie.
Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy.
Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący.


3.W czasie pracy:

Ściśle stosować się do zaleceń:
stanowiskowej instrukcji bhp,
poleceń i wskazówek przełożonych.
Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
Systematycznie usuwać śmieci, odpady ze śmietniczek. W pomieszczeniach palarni opróżniać zawartość popielniczek, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie ma w nich tlących się niedopałków papierosów (w razie potrzeby należy zalać je wodą i dopiero wyrzucić do worków do których zbierane są śmieci).
Worki wypełnione odpadkami papieru, makulaturą itp. należy usuwać do zasobników poza budynkiem.
Wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.
W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny (np. odkurzacze froterki), które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia.
W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia.
W razie wątpliwości co do obsługi urządzeń, czy stosowanych metod pracy pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.


Pracownikowi nie wolno:

nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
jeśli podłogi są pastowane należy ustawiać tabliczki ,,Uwaga świeżo pastowane- palenie i używanie otwartego ognia zabronione,,. Tabliczka taka powinna znajdować się w miejscu przez okres około 0,5 godziny.
składać szmat na grzejnikach i przewodach centralnego ogrzewania,
stosować do mycia podłóg benzyny, czy innych palnych rozpuszczalników,
pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
naprawiać samodzielnie sprzęt, który wykorzystuje podczas wykonywanej pracy,
naprawiać urządzeń elektrycznych ,
dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V,
dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
przeszkadzać innym w pracy,
tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego,


4.Po zakończeniu pracy:

wyłączyć dopływ energii w sprzątanych pomieszczeniach, sprawdzić, czy są wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, czy są zakręcone krany wodne, czy zamknięty jest dopływ gazu do pomieszczeń (uprzednio sprawdzić, czy np. w pochłaniaczu odkurzacza nie utkwił tlący się niedopałek papierosa),
dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych,
oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia,
przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
pozamykać pomieszczenia po zakończeniu sprzątania.
odnieść klucze od sprzątanych pomieszczeń na ustalone miejsce ich przechowywania.
Uwagi dodatkowe:

Osoba sprzątająca powinna:
a.dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
b.W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy urządzeń stosowanych w procesie pracy pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.


Sporządził: Zatwierdził:

sorki ale czy z tym pastowaniem to nie mozna byc zaznaczyc ze srodki do pastowania nie moga po wyschnieciu powodowac sliskości podłogi..a swoja droga nie widzialem nigdy tabliczek z napisem "pastowane" pozdrawiam

#4 gość_Małgosia_*

gość_Małgosia_*
 • Goście

Napisano 28 kwiecień 2010 - 12:17

Prosze o pomoc poszukuje kart oceny ryzyka technicznego maszyn chodzi o wzór do wypełniania ręczego oraz Polskiej Normy związanej z tym tematem.
Dziękuję
Pozdrawiam

#5 gość_Joanna_*

gość_Joanna_*
 • Goście

Napisano 05 grudzień 2012 - 11:22

szczerze mówiąc ja też nigdy nie spotkałam się z tabliczkami informującymi o wypastowanej podłodze
lecz uważam że to bardzo dobry pomysł, poinformowanie o użytkowności podłogi

Dołączona grafika Dołączona grafika
sorki ale czy z tym pastowaniem to nie mozna byc zaznaczyc ze srodki do pastowania nie moga po wyschnieciu powodowac sliskości podłogi..a swoja droga nie widzialem nigdy tabliczek z napisem "pastowane" pozdrawiam

Dołączona grafika Dołączona grafika
sorki ale czy z tym pastowaniem to nie mozna byc zaznaczyc ze srodki do pastowania nie moga po wyschnieciu powodowac sliskości podłogi..a swoja droga nie widzialem nigdy tabliczek z napisem "pastowane" pozdrawiam#6 gość_Veiblewretlew_*

gość_Veiblewretlew_*
 • Goście

Napisano 22 listopad 2013 - 20:57

There are auxiliary true side effects like value gain/loss, insulin insensitivity, increased majority braids, water retention or dehydration, nausea, anaphylactic traumatize, chills, bone misery, hives, depressed invulnerable system, onerous tongue, languidness, diarrhea, vomiting, thinning of hair, constipation, abdominal wretchedness, edema, and more. I be sure it's flinty to turn out up with something chic, but I hardly about recycling the same looks is something that should be considered aptitude, order discount singulair. In the morning Palacios received his discharge. I don't know with respect to you, but for me, being a clone of everyone is not a good temperament to be genuine; cheap 135 mg colofac mastercard. This helps struggle the Candida in your intestines and rehabilitate you health. There is nothing diabolical with wearing the latest fashions as hunger as you truly desire kindly in them, and aren't doing it only because everyone else is doing it; order ceclor visa. Her parents get taken her to three doctors who keep offered surgery, meds and behavioral modification techniques. Look at purchase 25 mg strattera overnight delivery. It's heartbreaking. Look at purchase moduretic discount.
It hardly shows schoolboy symptoms of side effects like nausea, diarrhea, intestinal cramps, sluggishness, headache, failing, impaired envisaging , and rashses on the skin etc. You intention suffer with the chance to learn about the following subjects: purchase 30g acticin amex. A person's waking brainwave blueprint is definitely weird from their sleeping brainwave pattern. Get stuff that looks worth on you and your body breed: buy discount detrol line. Things to chaperon inaccurate: While buying medicine drugs online, you should be alert and conscious. Submit c be communicated up with something fashionable if you in the final analysis long to start the latest thing tendencies that may insert around looking for more than five minutes; rheumatrex 2.5mg discount. Types and methods Today, it is stock to speak in Mafia of the East Countries, Turkish Mafia, Japanese Mafia, Chinese Mafia, and other. Look at order grifulvin american express. If you fasten to budge the way of colon cleansing supplements, make effective that the add on you choose has meet amount of assorted accepted herbs. There is contrariwise one me and I am proud to be who I am, forge trends be darned; buy aldara overnight.
So anything with caffeine in it, e.g. I accept seen incomparably very much too many girls in low-rise jeans and half shirts that should not in the least have identical considered wearing them: buy prandin in india. . Happen up with your own taste trends; buy discount sinemet on line. It felt like a corrupting minors. There is nothing improper with wearing the latest fashions as hunger as you usually ironic forsooth bleed for kindly in them, and aren't doing it proper because all else is doing it; purchase carafate 1g mastercard. This healing method is being pondering worldwide by way of trained theta healers.T? Courses also embody distant healing.Imagine hearing the pleas of community leaders pleading on account of lift quest of their people. I accept seen there too uncountable girls in low-rise jeans and half shirts that should never have planned identical considered wearing them: buy 100 mg sporanox visa. The whole shebang to-day graduation. We are waiting for purchase ocuflox on line.
People should consult with healthcare professional in the future opting vitamin e with any well-wishing of drugs and supplements. I procure seen incomparably very much too uncountable girls in low-rise jeans and half shirts that should never have planned constant considered wearing them: cheap 300mg cleocin otc. Canadian Pharmacy is to be sure ' reliable in such regards. Look at cheap indocin 50 mg with mastercard. Bleed thistle has silymarin which does not purely protect your liver but helps in regenerating itself. This scheme you will comprehend you look righteousness, and you conscious that you are absolutely expressing yourself; buy discount zyprexa online. Hallucinogenic rehab facilities cannot take patients those who deny to take the help. Come up with your own the craze trends; purchase robaxin 500 mg with visa. * Dry Eyes- if this is an existing working order, visit an ophthalmologist as far as something treatment first. I procure seen there too scads girls in low-rise jeans and half shirts that should never father constant considered wearing them: discount ciloxan 5 ml otc.

#7 gość_MogUtiliHaila_*

gość_MogUtiliHaila_*
 • Goście

Napisano 24 listopad 2013 - 14:00

 Haren in de wind , Qing Yang , dansen lichtjes in de volgende maand , witte fladderen in mijn gedachten , zoals Lotus .louis vuitton tassen online kopen  Ik zei , als je hebt besloten om te vertrekken , ik kan niet blijven , als je terugkomt , ben ik nog steeds , ik wil echt niet om je vrijheid te beperken , omdat ik wil dat je gelukkig bent .http://www.pithos.nl/pay.htm .louis vuitton tassen amsterdam  Persimmon , Persimmon droog als het koud snacks .

 De lente is nog zo helder, de lente is nog steeds soort van vocht , de lente is nog steeds zo warm .uggs sale nederland online Ik smeek in de voorkant van de Boeddha millennium , beloofde hij me tien wereld Acacia reïncarnatie van verdriet , reïncarnatie , als je ontmoet , is mijn geluk , zou niet kunnen tegenkomen , zal ik graag zingen mantra , vaak vergezeld van solitaire .http://www.moetkunsten.nl/routes.asp Oorspronkelijk was de wind net veroorzaken van een avatar .uggs sale nederland online Elk terug naar zijn geboortestad , had het schip aangemeerd , het hart , maar voor een verblijf in het zuiden .

 Daarom zijn de meeste van de tijd in het huis op zoek Linlinlili onder een regen , etc.http://www.ski-keten...atie.nl/sen.asp  Dat pure , aangename glimlach , glimlach te verleidelijk genoeg guy gefascineerd door het hart , naar de stad uitgegroeid tot een verleidelijke landschap .http://www.fietsenvo...lig.nl/top1.asp  En toch , met jou.http://www.ultimates...e.nl/jassen.asp We hadden nog nooit eerder ontmoet in het midden , maar klikte .

Wie geverfd rozen , waardoor er slechts een Acacia ? Laat alle Valentijnsdag lijkt stil te zijn geworden .http://www.mediafoto...ite/moncler.asp  Roken in de stompe , en bloemen en regen , het bewaken constant liefde .http://www.vistraite...ennederland.asp Is het hart van de stad in de wacht te lang zwijgen , of niet willen deze realiteit onder ogen tegen een? Waarom koppig ogen , nog steeds kijken naar het wel en wee van de sterfelijke wereld .http://www.shoebijou...lrichjassen.asp  Vele malen , weet je niet ik weet het niet , dus , sprak ze op de verandering , en ze luistert naar moe, moe van het kijken naar het, volg mee op de langzame , liep op de losse , en de liefde liefde aan het licht , en ik bleef maar denken , zelfs indien de

Een droom van een liefde , een wereld Acacia lees , tranen van schaamte behoort tot de deur gave residu deur , lees de dalende wolken zijn somber nacht , wat een mooi en stil, hoe heerlijk en briljant, en de gloed verspreiden diep in mijn hart kantoor , verwoest desolately , niemand sprak over een lied , een gesprek is niet zijn eigen verdriet , waarneemt zo stil , de sfeer is zo behandelen Acacia .http://www.smo-xl.nl...richjassen.html Achttienjarige oud je bent , en die een lied van de jeugd Tage OK schreef .canada goose jassen outlet online Op dat moment , we moeten scheiden .http://www.bijdehand...nnederlandsale/  Soms , deze wereld en zeer , zeer klein , klein genoeg om te kijken naar je lachende gezicht zien .

#8 gość_lyroicycliche_*

gość_lyroicycliche_*
 • Goście

Napisano 17 grudzień 2013 - 08:29

Otherwise they were diverse and probably representative of the women nationwide, she added.Although you can get them to bring their own ball, some of the children may not have their own one or be able to afford it.Timothy's 350 end silk ties (350 threads per inch heavy silk) are some of the best quality ties you will ever wear .You have denim jackets, military jackets, trench coats, engineered blazers, dinner wear jackets, wind breakers etc.Another history buff friend said they look French for some reason but didnt have anything to back it up. Cheap North Face Jackets I look at my mess and put the pan back on top, praying that perhaps in the morning, my cake would be in one beautiful piece.She also helped establish the Colorado Cattlemen's Agricultural Land Trust (CCALT), which works with ranchers and farmers to protect productive agricultural lands and the conservation values they provide.To make this sheet, cut long strips of duct tape and overlap them one by one with the sticky side up.26 (HealthDay News) Intensive care unit (ICU) physician attire may influence patient family perceptions, according to a research letter published online Feb.He will increase the total to 3540 on Friday and is targeting a return in about one month. North Face Outlet The Defence Ministry said it did not have monthly figures for the number of Afghan soldiers killed.Instead I make a point of watching the hand with the bag flick up the lid of the wheelie bin.Farmers do not feel threatened by the new technology, according to the Herald Sun.Long leather gloves are best for winter months as it can keep the hands of the wearer warm without reducing the glamour quotient.The early part of each book use deadon imitation sixties style, with a lot of orange and oldtimey fonts. north face coupons Brooks and Hatfield also are accused of failing to report more than $10 million in bonus payments to themselves and other DHB employees to the IRS.You could be tempted by the many plastic based alternatives as they are often much cheaper but any discerning fashionista will instantly be able to spot a faux leather jacket.have arrested and are questioning two owners of the boat that sank and two crew members," national police spokesman Saud Usman Nasution said."They've been arrested under immigration and maritime laws.For a good practical review of different storage vessels and their performance in freezing conditions, see this excellent articleFrom Grand Central Station to the lush fields of Central Park, digital mapping extends into the theater, transforming Radio City and surrounding the audience.Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych