Skocz do zawartości


ocena ryzyka zawodowego na stanowisku sprzątaczka


4 odpowiedzi w tym temacie

#1 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
  • Goście

Napisano 10 lipiec 2007 - 11:05

Witam serdecznie! Poszukuje oceny ryzyka na stanowisku sprzątaczka dla pomocy aptecznej!! Bardzo proszę... :roll:

#2 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
  • Goście

Napisano 15 lipiec 2007 - 15:46

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA SPRZĄTACZKI1.Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego oraz:
posiada ważne przeszkolenie BHP i PPOŻ
posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
ukończył 18 lat.

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:
wypoczęty,
w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków,
ubrany w odzież roboczą, ochronną


2.Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:
Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (fartuch roboczy, rękawice ochronne, nakrycie głowy, odpowiednie buty). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
Zapewnić dobre oświetlenie.
Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy.
Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący.


3.W czasie pracy:

Ściśle stosować się do zaleceń:
stanowiskowej instrukcji bhp,
poleceń i wskazówek przełożonych.
Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
Systematycznie usuwać śmieci, odpady ze śmietniczek. W pomieszczeniach palarni opróżniać zawartość popielniczek, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie ma w nich tlących się niedopałków papierosów (w razie potrzeby należy zalać je wodą i dopiero wyrzucić do worków do których zbierane są śmieci).
Worki wypełnione odpadkami papieru, makulaturą itp. należy usuwać do zasobników poza budynkiem.
Wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.
W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny (np. odkurzacze froterki), które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia.
W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia.
W razie wątpliwości co do obsługi urządzeń, czy stosowanych metod pracy pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.


Pracownikowi nie wolno:

nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
jeśli podłogi są pastowane należy ustawiać tabliczki ,,Uwaga świeżo pastowane- palenie i używanie otwartego ognia zabronione,,. Tabliczka taka powinna znajdować się w miejscu przez okres około 0,5 godziny.
składać szmat na grzejnikach i przewodach centralnego ogrzewania,
stosować do mycia podłóg benzyny, czy innych palnych rozpuszczalników,
pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
naprawiać samodzielnie sprzęt, który wykorzystuje podczas wykonywanej pracy,
naprawiać urządzeń elektrycznych ,
dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V,
dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
przeszkadzać innym w pracy,
tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego,


4.Po zakończeniu pracy:

wyłączyć dopływ energii w sprzątanych pomieszczeniach, sprawdzić, czy są wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, czy są zakręcone krany wodne, czy zamknięty jest dopływ gazu do pomieszczeń (uprzednio sprawdzić, czy np. w pochłaniaczu odkurzacza nie utkwił tlący się niedopałek papierosa),
dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych,
oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia,
przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
pozamykać pomieszczenia po zakończeniu sprzątania.
odnieść klucze od sprzątanych pomieszczeń na ustalone miejsce ich przechowywania.
Uwagi dodatkowe:

Osoba sprzątająca powinna:
a.dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
b.W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy urządzeń stosowanych w procesie pracy pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.


Sporządził: Zatwierdził:

#3 żyrafa

żyrafa
  • Użytkownicy
  • 1 postów
  • Płeć:Mężczyzna
  • Lokalizacja:opolskie

Napisano 11 listopad 2007 - 18:50

:rolleyes: ;)

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA SPRZĄTACZKI1.Uwagi ogólne

Do samodzielnej pracy przy na stanowisku sprzątaczki może przystąpić pracownik który uzyskał zezwolenie na pracę przy nim od bezpośredniego przełożonego oraz:
posiada ważne przeszkolenie BHP i PPOŻ
posiada ważne badania lekarskie bez przeciwwskazań, poświadczone zaświadczeniem lekarskim lekarza medycyny pracy
posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
ukończył 18 lat.

Pracownik przystępujący do pracy ponadto powinien być:
wypoczęty,
w stanie nie wskazującym na spożycie alkoholu i narkotyków,
ubrany w odzież roboczą, ochronną


2.Przed rozpoczęciem pracy:

Pracownik powinien:
Szczegółowo zapoznać się ze stanowiskową instrukcją bhp znajdującą się na stanowisku pracy.
Ubrać się w odzież roboczą i ochronną przewidzianą do użycia na danym stanowisku pracy (fartuch roboczy, rękawice ochronne, nakrycie głowy, odpowiednie buty). Zdjąć także z rąk wszystkie zbędne przedmioty takie jak biżuteria itp.
Zapewnić dobre oświetlenie.
Usunąć wszystkie zbędne przedmioty znajdujące się w miejscu pracy.
Upewnić się czy rozpoczęcie pracy nie spowoduje zagrożeń dla osób przebywających na tym stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
Zapoznać się z zadaniami na dzień bieżący.


3.W czasie pracy:

Ściśle stosować się do zaleceń:
stanowiskowej instrukcji bhp,
poleceń i wskazówek przełożonych.
Podczas wykonywania pracy koncentrować całą swoją uwagę wyłącznie na czynnościach wykonywanych. Pracować z szybkością odpowiadającą naturalnemu rytmowi pracy.
Systematycznie usuwać śmieci, odpady ze śmietniczek. W pomieszczeniach palarni opróżniać zawartość popielniczek, po uprzednim sprawdzeniu, czy nie ma w nich tlących się niedopałków papierosów (w razie potrzeby należy zalać je wodą i dopiero wyrzucić do worków do których zbierane są śmieci).
Worki wypełnione odpadkami papieru, makulaturą itp. należy usuwać do zasobników poza budynkiem.
Wykonywać prace tylko zlecone przez bezpośredniego przełożonego.
Materiały używane podczas procesu pracy składować tak, by nie stwarzały żadnych zagrożeń wypadkowych. Narzędzia powinny być odkładane na ściśle wyznaczone miejsca.
W razie konieczności opuszczenia swojego stanowiska pracy pracownik zobowiązany jest zatrzymać obsługiwane maszyny (np. odkurzacze froterki), które mogą spowodować jakiekolwiek zagrożenia.
W przypadku przerwy w dostawie prądu należy wyłączyć obsługiwane urządzenia.
W razie wątpliwości co do obsługi urządzeń, czy stosowanych metod pracy pracownik winien zwrócić się do przełożonego lub przeszkolonych fachowców o szczegółowe instrukcje. Pracę może podjąć ponownie po usunięciu wątpliwości i (najlepiej) pod fachowym dozorem przełożonego.


Pracownikowi nie wolno:

nie stosować się do szczegółowych instrukcji i zaleceń przełożonych,
stosować niebezpieczne metody pracy, tak, by stwarzać zagrożenia dla siebie, czy otoczenia,
jeśli podłogi są pastowane należy ustawiać tabliczki ,,Uwaga świeżo pastowane- palenie i używanie otwartego ognia zabronione,,. Tabliczka taka powinna znajdować się w miejscu przez okres około 0,5 godziny.
składać szmat na grzejnikach i przewodach centralnego ogrzewania,
stosować do mycia podłóg benzyny, czy innych palnych rozpuszczalników,
pracowania bez nakazanych ochron osobistych,
usuwać osłon czy znaków zabezpieczających,
naprawiać samodzielnie sprzęt, który wykorzystuje podczas wykonywanej pracy,
naprawiać urządzeń elektrycznych ,
dotykać przewodów elektrycznych będących pod napięciem,
oświetlać stanowiska pracy lampami przenośnymi o napięciu większym niż 24 V,
dopuszczać do pracy na swoim stanowisku pracy jakichkolwiek osób bez wiedzy przełożonego,
przeszkadzać innym w pracy,
tarasować przejścia i dojścia do stanowiska pracy, sprzętu przeciwpożarowego i wyłączników prądu elektrycznego,


4.Po zakończeniu pracy:

wyłączyć dopływ energii w sprzątanych pomieszczeniach, sprawdzić, czy są wyłączone wszystkie urządzenia elektryczne, czy są zakręcone krany wodne, czy zamknięty jest dopływ gazu do pomieszczeń (uprzednio sprawdzić, czy np. w pochłaniaczu odkurzacza nie utkwił tlący się niedopałek papierosa),
dokładnie oczyścić stanowisko robocze, ułożyć narzędzia i przyrządy pomocnicze w miejscach na to przeznaczonych,
oczyścić używane ochrony osobiste i odłożyć je na stałe miejsce ich przechowywania,
upewnić się czy pozostawione stanowisko i urządzenia nie stworzą żadnych zagrożeń dla otoczenia,
przekazać informacje o stanie zaawansowania wykonywanych prac swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
pozamykać pomieszczenia po zakończeniu sprzątania.
odnieść klucze od sprzątanych pomieszczeń na ustalone miejsce ich przechowywania.
Uwagi dodatkowe:

Osoba sprzątająca powinna:
a.dbać o higienę osobistą i schludny wygląd,
b.W razie wątpliwości co do prawidłowości swoich działań, czy też prawidłowości pracy urządzeń stosowanych w procesie pracy pracownik winien zwrócić się o dodatkowe wskazówki do bezpośredniego przełożonego, czy służb fachowych.


Sporządził: Zatwierdził:

sorki ale czy z tym pastowaniem to nie mozna byc zaznaczyc ze srodki do pastowania nie moga po wyschnieciu powodowac sliskości podłogi..a swoja droga nie widzialem nigdy tabliczek z napisem "pastowane" pozdrawiam

#4 gość_Małgosia_*

gość_Małgosia_*
  • Goście

Napisano 28 kwiecień 2010 - 12:17

Prosze o pomoc poszukuje kart oceny ryzyka technicznego maszyn chodzi o wzór do wypełniania ręczego oraz Polskiej Normy związanej z tym tematem.
Dziękuję
Pozdrawiam

#5 gość_Joanna_*

gość_Joanna_*
  • Goście

Napisano 05 grudzień 2012 - 11:22

szczerze mówiąc ja też nigdy nie spotkałam się z tabliczkami informującymi o wypastowanej podłodze
lecz uważam że to bardzo dobry pomysł, poinformowanie o użytkowności podłogi

Dołączona grafika Dołączona grafika
sorki ale czy z tym pastowaniem to nie mozna byc zaznaczyc ze srodki do pastowania nie moga po wyschnieciu powodowac sliskości podłogi..a swoja droga nie widzialem nigdy tabliczek z napisem "pastowane" pozdrawiam

Dołączona grafika Dołączona grafika
sorki ale czy z tym pastowaniem to nie mozna byc zaznaczyc ze srodki do pastowania nie moga po wyschnieciu powodowac sliskości podłogi..a swoja droga nie widzialem nigdy tabliczek z napisem "pastowane" pozdrawiam

Dodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych