Skocz do zawartości


Zdjęcie

Podstawa prawna szkoleń przy obsłudze dżwigów, wind


3 odpowiedzi w tym temacie

#1 fullbeer

fullbeer

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 33 postów
 • Lokalizacja:Tarnów

Napisano 15 maj 2003 - 14:52

Witam i pozdrawiam!

Pytanie: jaka jest podstawa prawna przy szkoleniach pracowników obsługujących dzwigi, windy.

Pytanie 2: gdzie zostały określone czasokresy tych szkoleń lub kto je ustala.

Dziękuję za odpowiedzi
Piotr

#2 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 15 maj 2003 - 16:07

Witam i pozdrawiam!
Pytanie: jaka jest podstawa prawna przy szkoleniach pracowników obsługujących dzwigi, windy.
fullbeer

Witam,
Poszukaj w dziale Prawo na tej stronce
Zobacz Dz.U. 122 poz. 1321 z 18 lipca 2001
Pozdrawiam,
Marian

#3 gość_Anonymous_*

gość_Anonymous_*
 • Goście

Napisano 15 maj 2003 - 16:14

Witam i pozdrawiam!
Pytanie: jaka jest podstawa prawna przy szkoleniach pracowników obsługujących dzwigi, windy.
fullbeer

Witam,
Poszukaj w dziale Prawo na tej stronce
Zobacz Dz.U. 122 poz. 1321 z 18 lipca 2001
Pozdrawiam,
Marian

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI
z dnia 18 lipca 2001 r.
w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych.
Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:


1) tryb sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych,

2) rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji,

3) wzór wniosku o sprawdzenie kwalifikacji.


§ 2. 1. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osoby zainteresowanej lub na wniosek pracodawcy zatrudniającego tę osobę.


2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien określać:

1) rodzaj i zakres kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana,

2) imię i nazwisko,

3) datę i miejsce urodzenia,

4) numer PESEL,

5) adres stałego miejsca zamieszkania,

6) wykształcenie,

7) przebieg praktyki zawodowej,

8) miejsce pracy i adres pracodawcy,

9) zawód wykonywany,

10) posiadane zaświadczenia kwalifikacyjne,

11) zakład, w którym będzie możliwe przeprowadzenie egzaminu.

3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty za sprawdzenie kwalifikacji.


§ 3. 1. Komisja kwalifikacyjna, po stwierdzeniu kompletności wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1, wyznacza termin egzaminu sprawdzającego kwalifikacje, zwanego dalej „egzaminem”, powiadamiając o nim niezwłocznie wnioskodawcę.


2. Egzamin składa się z dwóch części:

1) z egzaminu ustnego z wiedzy teoretycznej w zakresie określonym w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym,

2) z egzaminu praktycznego polegającego na sprawdzeniu umiejętności w zakresie obsługi i konserwacji urządzeń technicznych.

3. Szczegółową tematykę egzaminu ustala komisja kwalifikacyjna w zależności od rodzaju i zakresu kwalifikacji, o których sprawdzenie ubiega się osoba zainteresowana, i podaje ją do wiadomości tej osobie, na 14 dni przed terminem egzaminu.

4. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół, w którym stwierdza się jego wynik. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.


§ 4. 1. Organ właściwej jednostki dozoru technicznego powiadamia osobę zainteresowaną o wyniku egzaminu w terminie 14 dni od dnia jego przeprowadzenia.


2. Pozytywny wynik egzaminu jest podstawą do wydania zaświadczenia kwalifikacyjnego.


§ 5. Jeżeli osoba zainteresowana nie przystąpiła do egzaminu w wyznaczonym terminie z przyczyn od niej niezależnych, na jej wniosek komisja kwalifikacyjna wyznacza następny termin egzaminu.


§ 6. Rodzaje urządzeń technicznych, przy których obsłudze i konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.


§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Załącznik nr 2

RODZAJE URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH,
PRZY KTÓRYCH OBSŁUDZE I KONSERWACJI WYMAGANE JEST POSIADANIE KWALIFIKACJI


1. Urządzenia techniczne, przy których obsłudze wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki, z wyjątkiem urządzeń z napędem ręcznym wszystkich mechanizmów,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi, z wyjątkiem dźwigów osobowych, dźwigów towarowych ze sterowaniem zewnętrznym, dźwigów towarowych małych i urządzeń do transportu osób niepełnosprawnych,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome, z wyjątkiem załadowczych podestów burtowych,

7) dźwignice linotorowe,

8) urządzenia do manipulacji kontenerami,

9) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

10) pomosty ruchome z zespołami napędowymi w przystaniach promowych,

11) zbiorniki stałe z zespołami napędowymi na skroplone gazy węglowodorowe oraz zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 - w zakresie napełniania,

12) urządzenia do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych.

2. Urządzenia techniczne, przy których konserwacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji:

1) suwnice, żurawie, wciągarki i wciągniki,

2) układnice przeznaczone do składowania ładunków w magazynach,

3) układnice przeznaczone do układania torów,

4) dźwigi,

5) wyciągi towarowe,

6) podesty ruchome,

7) dźwignice linotorowe,

8) dźwigniki (podnośniki), z wyjątkiem dźwigników stanowiących fabryczne wyposażenie pojazdów oraz mechanizmów wywrotu skrzyń ładunkowych pojazdów i mechanizmów pochylania stołów technologicznych,

9) urządzenia do manipulacji kontenerami,

10) przenośniki osobowe i towarowe,

11) osobowe i towarowe koleje linowe oraz wyciągi narciarskie,

12) pomosty ruchome z zespołem napędowym w przystaniach promowych.

To ten tekst ( podane namiary trochę pokręciłem)
Marian

#4 fullbeer

fullbeer

  Absolwent

 • Użytkownicy
 • 33 postów
 • Lokalizacja:Tarnów

Napisano 16 maj 2003 - 08:22

Witam!
Podziękowania dla Mariana
Pozdrawiam
PiotrDodaj odpowiedź  


Użytkownicy przeglądający ten temat: 0

0 użytkowników, 0 gości, 0 anonimowych